Veel gestelde vragen over partneralimentatie beantwoord

Heeft u of uw ex-partner na de echtscheiding niet voldoende inkomsten om van te leven, dan heeft de ander de plicht om financieel bij te dragen in deze kosten. Dit heet partneralimentatie; een begrip waar nog altijd veel vragen over bestaan. In deze bijdrage beantwoord ik een aantal van deze vragen.

Wat is partneralimentatie?

Partneralimentatie is letterlijk een financiële bijdrage in het levensonderhoud van de ex-partner. Partneralimentatie is een plicht die ontstaat als de inkomens tijdens het huwelijk verschillen. Afspraken omtrent de te betalen alimentatie kunt u vastleggen in het echtscheidingsconvenant.

Hoe wordt de hoogte van partneralimentatie bepaald?

U kunt dus samen met uw ex-partner afspraken maken over de hoogte van de alimentatie. Meestal worden de afspraken gemaakt in goed overleg met een mediator, advocaat of notaris.

Partneralimentatie - veel gestelde vragen - scheiden in Amersfoort

Komen u en uw ex-partner er niet uit? Dan kan de rechter een bedrag vaststellen. Een rechter hanteert bij het vaststellen van alimentatie uitgangspunten als behoefte (wel bedrag is nodig om de levensstandaard ten tijde van het huwelijk voort te zetten?)  en draagkracht (hoeveel kan er maximaal betaald worden?). Let op: er kan nooit meer alimentatie worden betaald dan de draagkracht toestaat.

Hoe lang partneralimentatie betalen?

De wettelijke onderhoudsplicht, in de echtscheidingspraktijk ook wel partneralimentatieplicht genoemd, blijft bestaan nadat u en uw partner zijn gescheiden. Wanneer de ex-partner te weinig inkomen heeft om voor zichzelf te zorgen, dient de ander partneralimentatie te betalen. Is uw scheiding op of na 1 juli 1994 gesloten: dan gelden de onderstaande termijnen:

  • maximaal 12 jaar voor een huwelijk met kinderen;
  • maximaal 12 jaar voor een huwelijk zonder kinderen als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar;
  • net zolang als het huwelijk duurde bij een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen.

Na de wettelijke termijn stopt de betalingsverplichting automatisch. Voor scheidingen van voor 1 juli 1994 gelden geen wettelijke termijnen. De betalingsverplichting stopt na de termijn die u met uw ex-partner heeft afgesproken of de periode die de rechter heeft vastgesteld.

Hulp bij scheiding in Amersfoort

Wilt u meer weten over partneralimentatie of heeft u hulp nodig bij het opstellen van het echtscheidingsconvenant. Neem dan contact met mij op via het contactformulier of direct via: Tel. 06-5318 2365 E-mail: maten@scheidingsmakelaar.nl

Een omgangsregeling voor kinderen ouder dan 12 jaar

Hebben u en uw partner besloten te gaan scheiden? Dan dient er een hoop geregeld worden, zeker als er kinderen in het spel zijn. Gaat het om minderjarige kinderen, dan zijn ouders die uit elkaar gaan volgens de Nederlandse wet verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Dit plan moet onder andere een omgangsregeling bevatten. Kinderen van 12 jaar of ouder hebben tijdens het opstellen van de omgangsregeling meer inspraak dan kinderen die jonger zijn. In deze bijdrage vertel ik u hier graag meer over.

Minderjarig of meerderjarig? En wat is de invloed op de omgangsregeling?

Voor ik u meer vertel over de zeggenschap van uw kinderen tijdens het opstellen van de omgangsregeling, wil ik eerst een misverstand de wereld uit helpen. Het is namelijk niet zo dat kinderen vanaf 12 jaar volledig zelf mogen kiezen waar ze verblijven of hoe vaak ze bij de moeder of de vader zijn. Kinderen worden volgens de Nederlandse wet namelijk pas op hun 18e meerderjarig. Op deze leeftijd mogen ze alle beslissingen zelf nemen.

Omgangsregeling - kindgesprek - kinderverhoor - scheiden in Amersfoort

Tot 18 jaar zijn uw kinderen dus minderjarig. Beslissingen die betrekking hebben op een minderjarige kunnen uitsluitend worden genomen door degene die het gezag over het kind uitoefent. In veel gevallen zijn beide ouders hiermee belast. Zij bepalen dus waar het kind hoofdverblijf heeft, wanneer het kind op vakantie gaat, welke school het bezoekt, et cetera. Het is wel zo dat kinderen vanaf 12 jaar tijdens rechtsprocedures die hen betreffen, tijdens een kort gesprek hun mening mogen geven over de situatie. In de echtscheidingspraktijk wordt dit gesprek ook wel ‘kindgesprek’ of ‘kinderverhoor’ genoemd.

Kindgesprek/kinderverhoor

Tijdens het kindgesprek of kinderverhoor gaat het erom dat de rechter de kinderen betrekt bij de procedure. De scheiding, omgangsregeling, beslissing over ouderlijk gezag of alimentatie heeft namelijk gevolgen voor hen: bij wie gaan ze wonen, hoe vieren ze hun verjaardag, bij wie zijn ze in de zomer- of de kerstvakantie? De kinderen krijgen de gelegenheid om te vertellen wat ze ervan vinden: ze worden ‘gehoord’. Vandaar de juridische term: kinderverhoor. Het gaat om een kort, informeel gesprek, waarin het kind zijn eigen mening mag geven. Dit gesprek, waar de ouders niet bij mogen zijn, duurt ongeveer 10 minuten.

Hulp bij scheiding in Amersfoort

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een omgangsregeling of heeft u vragen over het zogeheten kindgesprek? Neem dan contact met mij op via het contactformulier of direct via: Tel. 06-5318 2365 E-mail: maten@scheidingsmakelaar.nl

Wat is het verschil tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap?

Voor de Nederlandse wet is het geregistreerd partnerschap gelijk aan het huwelijk. Toch zijn er enkele uitzonderingen. In deze bijdrage vertel ik u hier graag meer over.

Het belangrijkste verschil tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap

Het belangrijkste verschil tussen geregistreerd partnerschap en een huwelijk is dat kinderen die voor 1 april 2014 binnen een geregistreerd partnerschap zijn geboren, door de vader erkend moeten worden. Daarnaast is het in Nederland mogelijk om een geregistreerd partnerschap buiten de rechtbank om te laten ontbinden, mits er geen sprake is van minderjarige kinderen. Een geregistreerd huwelijk dient in Nederland altijd door de rechter te worden ontbonden.

Verschil geregistreerd partnerschap en huwelijk - Scheiden in Amersfoort

Meer verschillen tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap

Een huwelijk wordt in principe overal ter wereld als zodanig erkend. Voor een geregistreerd partnerschap is dit niet altijd zo. Bovendien is het geven van het ja-woord bij een huwelijk een vast gebruik. Bij een geregistreerd partnerschap is het geven van het ja-woord een mogelijkheid maar geen verplichting. Ook is het zo dat het geregistreerd partnerschap geen scheiding kent van tafel en bed, dat kent het huwelijk wel.

Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk

Onderhoudt u een geregistreerd partnerschap en wilt u dit omzetten in een huwelijk, dan is dat geen probleem. Echter, het omzetten van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap is niet mogelijk.

Hulp bij scheiding in Amersfoort

Wilt u meer weten over de verschillen tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap? Of heeft u behoefte aan ondersteuning bij het ontbinden van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap? Neem dan contact met mij op via het contactformulier of direct via: Tel. 06-5318 2365 E-mail: maten@scheidingsmakelaar.nl

Wat gebeurt er met de koopwoning bij scheiding?

Een huis kopen is vaak geen makkelijke aangelegenheid. Het verkopen van een huis bij scheiding helaas ook niet. Hebben u en uw partner besloten om uit elkaar te gaan, dan is het belangrijk om goed te regelen wat er met de koopwoning gaat gebeuren. In deze bijdrage vertel ik u graag meer over het verkopen van én het blijven wonen in een huis bij echtscheiding.

Koopwoning verkopen echtscheiding - Scheiden in Amersfoort

Eigendom van de woning

Wanneer u en uw partner samen hebben besloten om het huis te verkopen, is het essentieel om naar de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden te kijken. Zijn er in de voorwaarden afspraken gemaakt over de koopwoning, dan zijn deze namelijk van invloed op wat er met het huis gaat gebeuren wanneer u gaat scheiden. Bestaan er geen huwelijkse voorwaarden of partnervoorwaarden, dan zijn u en uw partner beiden voor gelijke delen eigenaar van de woning.

Wat als ik, met goedkeuring van mijn ex-partner, in de koopwoning blijf wonen?

In eerste instantie is het natuurlijk fijn dat jullie samen tot deze beslissing zijn gekomen. Wanneer u in het huis blijft wonen, zult u uw ex-partner moeten ‘uitkopen’. Hierbij is het belangrijk om de actuele waarde van de woning te bepalen. U kunt uw woning laten taxeren of de laatste WOZ-waarde hiervoor gebruiken. Vervolgens dient u de hypotheekschuld die nog over is van deze waarde af te trekken. Het resterende bedrag deelt u vervolgens door twee om tot de som te komen die u aan uw ex-partner dient te betalen.

Probeer er altijd samen uit te komen

Of u de woning nu wilt verkopen of dat u of uw partner graag in het huis wilt blijven: probeer er altijd samen uit te komen. Dit maakt het hele echtscheidingsproces makkelijker, zeker als er kinderen in het spel zijn. Een mediator kan u ondersteunen bij het scheidingsproces.

Hulp bij scheiding in Amersfoort

Heeft u behoefte aan ondersteuning of meer informatie? Neem dan contact met mij op via het contactformulier of direct via: Tel. 06-5318 2365 E-mail: maten@scheidingsmakelaar.nl

Moet ik mijn pensioen delen met mijn ex-partner?

‘Ik heb inmiddels aardig wat pensioen opgebouwd. Moet ik dit delen met mijn partner als we uit elkaar gaan?’ Het is een veelgehoorde vraag in de echtscheidingspraktijk. Niet zo vreemd. Er is namelijk een aantal pensioenen dat bij de scheiding wel of niet wordt verdeeld. In deze bijdrage zet ik deze verschillende pensioenen voor u op een rijtje.

Scheiden en pensioen - Scheiden in Amersfoort

Werknemerspensioen

Het werknemerspensioen dat tijdens de huwelijkse periode is opgebouwd wordt volgens de Wet verevening pensioenrechten (Wet VPS) bij scheiding verdeeld. De wet is op 28 april 1994 ondertekend en regelt het recht op pensioenverevening bij echtscheidingen van na 1 mei 1995. Beknopt geformuleerd houdt de Wet VPS in dat u de helft van uw tijdens de huwelijksperiode opgebouwde pensioen op moment van uitkering moet betalen aan uw ex-partner.

Partnerpensioen

Het partnerpensioen wordt bij een echtscheiding niet verdeeld, maar volledig omgezet in een bijzonder partnerpensioen. Het is van essentieel belang om bij scheiding afspraken te maken over het bijzonder partnerpensioen en deze afspraken voor te leggen bij de pensioenuitvoerder.

Wat te doen met zelf gespaard pensioen?

Zelf bij het pensioenfonds gespaard pensioen valt onder de Wet VPS bij scheiding. Zelf gespaard pensioen in een lijfrente of op een spaarrekening wordt meegenomen in de vermogensverdeling.

Hulp bij scheiding in Amersfoort

Heeft u vragen over de verdeling van uw pensioen bij scheiding? Neem dan contact met mij op via het contactformulier of direct via: Tel. 06-5318 2365 E-mail: maten@scheidingsmakelaar.nl

Bestaat de flitsscheiding eigenlijk nog?

Een paar jaar geleden was de flitsscheiding erg populair bij getrouwde stellen die zonder tussenkomst van een rechten wilden scheiden. Met een flitsscheiding kon het huwelijk namelijk worden omgezet naar een geregistreerd partnerschap, dat vervolgens ontbonden kon worden zonder een rechter. De flitsscheiding bestaat inmiddels niet meer in deze vorm. In deze bijdrage vertel ik u hier graag meer over.

flitsscheiding-scheiden-in-amersfoort

Flitsscheiding bij geregistreerd partnerschap

Het is in Nederland dus al een aantal jaar niet meer mogelijk om een huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap. Echter, een flitsscheiding kan nog wel voor mensen die een geregistreerd partnerschap onderhouden en geen minderjarige kinderen hebben. Meestal kiezen partners deze scheidingsvorm als er weinig onenigheden bestaan en er op administratief niveau relatief weinig te regelen valt.

Scheiden met hulp van een scheidingsmediator

Een flitsscheiding is voor gehuwde stellen niet meer mogelijk. Zij kunnen alleen scheiden via de rechter. Partners kunnen hierbij ieder hun eigen advocaat kiezen, maar ook samen scheiden met ondersteuning van een professionele scheidingsmediator. Afspraken worden dan in goed overleg vastgelegd. Vervolgens wordt het verzoek tot echtscheiding ingediend. Scheiden met hulp van een mediator wordt vaak aangeraden, zeker als er kinderen betrokken zijn bij de echtscheidingsprocedure.

Hulp bij scheiding in Amersfoort

Wilt u uw geregistreerd partnerschap of huwelijk laten ontbinden en heeft u hulp nodig van de Scheidingsmakelaar? Neem dan contact met mij op via het contactformulier of direct via: Tel. 06-5318 2365 E-mail: maten@scheidingsmakelaar.nl

Belangrijke informatie co-ouderschap

De term co-ouderschap is een veelgehoord begrip. Vaak wordt er gesproken over co-ouderschap als de kinderen voor de ene helft van de tijd bij de ene ouder en de andere helft bij de andere ouder verblijven: de 50/50-regeling. Ouders die willen scheiden hebben soms logischerwijs vragen over het co-ouderschap. In deze bijdrage beantwoord ik een aantal van deze vragen.

Wie krijgt het gezag over de kinderen na de echtscheiding?

Nadat de scheiding definitief is gemaakt, behouden beide ouders het ouderlijk gezag over de kinderen. Dit betekent dat u als ouder de wettelijke vertegenwoordiger van het kind bent. Tijdens het echtscheidingsproces dienen u en uw partner afspraken te maken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

scheiden in Amersfoort

Moeten we ook afspraken maken over de vakantie?

In de omgangsregeling worden ook afspraken gemaakt over vakanties en feestdagen. Gaat het om minderjarige kinderen, dan worden deze afspraken meestal vastgelegd in het ouderschapsplan. Ook hier geldt weer: het belang van uw kind staat voorop. Voor de zomervakantie is het plezierig om in ieder geval een aaneengesloten periode bij de ene ouder en een aaneengesloten periode bij de andere ouder af te spreken. Hierdoor kan iedere ouder met het kind en ook zonder het kind een eventuele vakantie plannen.

Hoelang duurt het ouderlijk gezag?

Het ouderlijk gezag stopt als het kind 18 jaar wordt of als het kind voor zijn of haar achttiende trouwt. Let wel; de onderhoudsplicht duurt tot het kind 21 jaar wordt. In de praktijk betekent dit dat ouders verplicht zijn de verzorging en de studie van hun kind te betalen. Een professionele echtscheidingsmediator stelt u graag op de hoogte van de huidige regelgeving.

Hulp bij scheiding in Amersfoort

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met mij op via het contactformulier of direct via: Tel. 06-5318 2365 E-mail: maten@scheidingsmakelaar.nl